top of page

BCN23 - MALLORCA

Els espais d'una casa han d'estar sempre ben relacionats els uns amb els altres. Així mateix, la flexibilitat que existeix entre ells és la clau de l'adaptació de la seva funció en el dia a dia i per sobre de tot, en el temps. Les famílies creixen, evolucionen, etc., i l'arquitectura ha de ser capaç d'adaptar-se a aquests canvis.

 

En pensar en els espais flexibles, amb diferents usos potencials, podem respondre a certes necessitats que avui poden no ser rellevants, però que es presentaran al cap del temps.

bottom of page