top of page

SOR08 - SMALL ALMAZAN

La construcció per a nosaltres significa aplicar el coneixement necessari per a solucionar els reptes del projecte. Això es tradueix en provar materials, investigar, generar prototips, etc., per a poder donar una millor solució i validar la seva execució.

bottom of page